ANUNŢ - referitor la evaluarea realizata in cadrul procedurii de selectare a unui /unor partener/parteneri, entitate/entități publică/publice sau privată/private în vederea elaborării Cererii de finanţare şi implementarea unor activități în cadrul unui viitor proiect, cu finanțare prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), Axa prioritară 4, ce vizează monitorizarea stării de conservare a speciilor și habitatelor din România și raportarea în baza articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE

Data publicarii : 21 Nov 2016

ANUNŢ - referitor la evaluarea realizata in cadrul procedurii de selectare a unui /unor partener/parteneri, entitate/entități publică/publice sau privată/private în vederea elaborării Cererii de finanţare şi implementarea unor activități în cadrul unui viitor proiect, cu finanțare prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), Axa prioritară 4, ce vizează monitorizarea stării de conservare a speciilor și habitatelor din România și raportarea în baza articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE.

Descarca documentul