ANUNŢ privind intenția de selectare a unui/unor partener/parteneri, entitate/entități publică/publice sau privată/private în vederea elaborării Cererii de finanţare şi implementarea unor activități în cadrul unui viitor proiect, cu finanțare prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), Axa prioritară 4, vizând evaluarea stării de conservare pentru toate speciile şi habitatele de interes comunitar la nivel naţional şi determinarea stării favorabile/nefavorabile a acestora...

Data publicarii : 15 Dec 2016

ANUNŢ privind intenția de selectare a unui/unor partener/parteneri, entitate/entități publică/publice sau privată/private în vederea elaborării Cererii de finanţare şi implementarea unor activități în cadrul unui viitor proiect, cu finanțare prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), Axa prioritară 4, vizând evaluarea stării de conservare pentru toate speciile şi habitatele de interes comunitar la nivel naţional şi determinarea stării favorabile/nefavorabile a acestora, în conformitate cu prevederile Directivei Habitate 92/43/CEE în vederea realizării raportărilor de ţară în baza articolului 17 a Directivei Habitate.

Descarca anuntul | Completare la anunt 22.12.2016