Anunţ de recrutare pentru poziţia de membru în consiliul de administraţie al Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA

Data publicarii : 13 Oct 2020

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor anunţă declanşarea procedurii de recrutare și selecție de candidaţi pentru nominalizarea în vederea numirii unui membru in Consiliul de Administraţie la Regia Națională a Pădurilor – Romsilva. Procesul de recrutare și selecţie are ca scop identificarea, recrutarea și selectarea celor mai potriviți candidaţi pentru ocuparea postului de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.
Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și ale Legii 46/2008.

Denumire document Data
Anunţ de recrutare pentru poziţia de membru în consiliul de administraţie 13.10.2020
Formular F1 -  Cerere înscriere 13.10.2020
Formular F2 -  Declarație pe propria răspundere privind conformitate documente 13.10.2020
Formular F3 -  Acordul de obținere a datelor pentru verificarea informațiilor furnizate în dosar 13.10.2020
Formular F4 -  Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal 13.10.2020
Formular F5 -  Declarația de interese 13.10.2020