Proiect de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea listelor cu unitățile administrativ - teritoriale întocmite în urma încadrării în regimurile de evaluare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

Data publicarii : 25 Aug 2021

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice  proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea listelor cu unitățile administrativ - teritoriale întocmite în urma încadrării în regimurile de evaluare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Proiect Ordin | Referat de aprobare

În termen de 30 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ, cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Evaluare Impact și Controlul Poluării.
Persoane de contact: doamna Corina Bogdănescu, e-mail: corina.bogdanescu@mmediu. ro și doamna Ecaterina Szabo, e-mail: ecaterina.szabo@mmediu.ro, fax:021-316.04.21.