Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Data publicarii : 21 Jul 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Proiect de Lege Expunere de motive

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării la MMAP, Direcția Gestionarea Deșeurilor, telefon 021/408.95.94, persoană de contact: Ionela Diana Petcu, consilier superior – Direcția Gestionarea Deșeurilor, e-mail: diana.petcu@mmediu.ro.