Ministerul Mediului supune dezbaterii publice proiectul de Ordin aprobarea procedurii de codificare a informărilor, atenționărilor și avertizărilor meteorologice și a fluxului informațional operativ

Data publicarii : 23 Jul 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin aprobarea procedurii de codificare a informărilor, atenționărilor și avertizărilor meteorologice și a fluxului informațional operativ.

Proiect de OM | Referat de aprobare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului.

Persoanele de contact sunt: doamna Gabriela BĂNCILĂ, e-mail: gabriela.bancila@meteoromania.ro  si doamna Marilena Doncuță, e-mail: marilena.doncuta@mmediu.ro.