MM supune dezbaterii publice Proiectul de HG privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București"

Data publicarii : 29 Oct 2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de  HG privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București".

Proiect de HG | Notă de fundamentare | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Direcția Investiții, Achiziții și Logistică, telefon: 021/408.96.12, persoană de contact: Dna. Lili-Mary STOIAN, adresă de e-mail: lilimary.stoian@mmediu.ro.