STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SECTORULUI ENERGETIC A REPUBLICII SERBIA

Data publicarii : 08 Aug 2017

Ministerul Mediului, potrivit cerințelor Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21 - 23 mai 2003 şi semnat de România la 21 mai 2003, la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificat prin Legea nr. 349/2009, a fost notificat de către Republica Serbia asupra documentului “STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SECTORULUI ENERGETIC A REPUBLICII SERBIA".

Notificare - ENG

Decizie privind stabilirea programului de implementare a Strategiei de Dezvoltare a Sectorului Energetic a Republicii Serbia 2017-2023 - ENG

Raport privind evaluarea de mediu pentru Strategia de Dezvoltare a Sectorului Energetic a Republicii Serbia 2017-2023 - ENG

Comentariile publicului referitoare la documentele de mai sus, pot fi transmise la adresa de   e-mail: oana.toader@mmediu.ro .

 

18 Ianuarie 2018

În cadrul procedurii de evaluare de mediu în context transfrontieră pentru Strategia de Dezvoltare a Sectorului Energetic din Republica Serbia, în vederea asigurării transparenței decizionale punem la dispoziție spre informare, următorul document:

Descarcă - Răspunsul Serbiei la comentariile României privind Programul de implementare și Raportul de mediu pentru ”Strategia de Dezvoltare a Sectorului Energetic din Republica Serbia”, în format pdf