MMAP supune dezbaterii publice Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deșeurilor

Data publicarii : 08 Mar 2016

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deșeurilor.

Proiect de Lege | Expunere de motive  | Tabel de concordanta

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Gestionarea Deșeurilor

Vezi varianta consolidata (22.08.2016) a Proiectului de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor

Vezi varianta consolidata (02.06.2016) a Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor

Regulamentul pentru dezbaterea publica pentru 31 martie 2016 ora 15.00

Persoana de contact este: dna. director Cecilia Martin, Direcția Gestionarea Deșeurilor, e-mail: deseuri@mmediu.ro , tel./fax 021 311 60 45.